Referenties

″Nadat ik per 1-1-18 vanuit de Koningin Emmaschool, schoolorganisatie voor VSO cluster 3 leerlingen, als interim directeur werd aangesteld, werd mijn taakstelling met een aanstaand inspectiebezoek een vrij omvangrijke. Door een gelukkige samenloop van omstandigheden kwam ik Diane tegen en maakten we afspraken over de gewenste ondersteuning bij deze directie-taakstelling.

Diane toonde het vermogen om complexe vraagstukken te knippen tot overzichtelijke stukjes en te verwoorden in deelopdrachten. Daarmee ontstond snel een helder beeld van de te verrichten werkzaamheden. Dit in combinatie met de overzichtelijke en digitale ondersteuning zorgde ervoor dat ze snel inzicht creëerde in prioriteiten.

De kwaliteit van haar werk, tezamen met het tempo waarin ze levert, maakte haar tot een betrouwbare partner die zowel inhoudelijk als procesmatig goed afstemde op persoonlijk en organisatieniveau.

Diane was ook goed in staat om tussen de verschillende geledingen van een organisatie een (ver-)bindende rol te spelen, waarmee doelen op korte en langere termijn duurzaam behaald werden. Haar communicatie was helder en voortdurend doelgericht.

Bovenstaande samenvattend kan ik stellen, dat Diane een zeer waardevolle en brede managementondersteunende rol kan spelen op divers terrein en binnen een compacte tijdsspanne kennis, kwaliteit en kracht aan een organisatie toevoegt.″

Ard Frie, adjunct-directeur Beekdal VSO, september 2019

″Diane van Diemen heeft de directeuren, de bestuurssecretaris en het college van bestuur van De Kleine Prins de laatste jaren ondersteund bij de analyse van het zogenaamde Opbrengstendocument. We hebben haar inbreng ervaren als sterk analytisch en van hoge kwaliteit. Altijd accuraat en to the point. Bovendien was zij altijd bereid om gevraagd en ongevraagd advies te geven over onze kwaliteitszorg in het algemeen.″

Jan Reitsma, cvb De Kleine Prins, juni 2019

″In het afgelopen jaar heb ik vanuit mijn rol als directeur intensief mogen samenwerken met Diane. Als school hadden we een aantal grote projecten, waaronder een samenvoeging (fusie), nieuwbouw en start van een nieuw onderwijs-zorg project.

Dankzij de projectmatige aanpak van Diane hebben we overzicht behouden op deze projecten. Zij weet complexe zaken overzichtelijk te maken en ook ‘ademruimte’ te behouden voor de betrokkenen.

Ze kan zowel de helicopterview brengen als heel praktisch uitvoerend zijn. Ze past zich aan, aan de behoeften van de klant en per type project.

Ze is betrokken, streng waar nodig en altijd met de nodige dosis humor.

Tekstueel is zij sterk waardoor ze zowel als schaduwlezer kan werken en/of voorzetten voor teksten en projectplannen kan leveren. Daarnaast heeft ze ook getoond ondersteunend en uitvoerend te kunnen zijn bij studiedagen met het team.

Ze handelt vanuit kennis en structuur maar het is ook altijd fijn om met iemand te werken die ook een hart heeft voor de (speciale) doelgroep.

Al met al, een warme aanbeveling om met Diane (Van Diemen training en projecten) samen te werken.″

Esther Schuur, directeur Beekdal VSO, juni 2019